Egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia SEP – jak go zdać
Aby można było zgodnie z przepisami wykonywać zawód elektryka, to należy mieć do tego niezbędne kompetencje. W przypadku tego zawodu będą to uprawnienia SEP, a aby je otrzymać, wcześniej należy zdać odpowiedni egzamin. Podstawowym warunkiem do jego przystąpienia jest uzyskanie pełnoletności, lecz również trzeba wcześniej wziąć udział w kursie przygotowującym. Takie kursy organizują liczne firmy, można w nich uczestniczyć zarówno w formie zdalnej jak i stacjonarnej. Z reguły trwają między kilka a kilkanaście godzin, w tym czasie kursanci zdobywają pełną wiedzę potrzebną do pozytywnego zaliczenia takiego egzaminu. Sam egzamin kwalifikacyjny odbywa się w ustnej formie, zdający będzie odpowiadał przed komisją na zestaw pytań. Jeśli udzielone zostaną prawidłowe odpowiedzi, to po upływie dwóch tygodni dostanie się zaświadczenie potwierdzające umiejętności. Zdarzyć się też może, że takiego egzaminu się nie zda, wtedy jest możliwość jego ponownego powtórzenia, z tym że przy takiej powtórce trzeba będzie jeszcze raz zapłacić.

Categories: Edukacja

Comments are closed.