Porady prawne z obrębu prawa rodzinnego i opiekuńczego a także reprezentacja klientów na wokandzie sądowej
Porady adwokackie z obrębu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentacja zainteresowanych na wokandzie sądowej to przykładowa ze specjalizacji kancelarii radców prawnych Orzeł & Orzeł w Tarnowskich Górach. Zlecenia w takim obrębie, jakie są podejmowane przez adwokat Tarnowskie Góry często dotyczą: separacji, alimentów, unieważnienia małżeństw, podziału majątku pomiędzy byłymi małżonkami, realizacji władzy rodzicielskiej, ustanowienia kontaktów z potomstwem, egzekucji kontaktów w przypadku kiedy jeden z rodziców utrudnia wizyty, ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa, ubezwłasnowolnienia i ustanowienia opiekuna dla ubezwłasnowolnionego całkowicie. Za każdym razem porady prawne Tarnowskie Góry dopasowane są do zapisów prawa oraz sytuacji danej osoby. Prawo rodzinne i opiekuńczo często obejmuje zagadnienia wrażliwe i adwokaci mają świadomość tego, aby do klientów podchodzić życzliwie. Jeśli chodzi o rozwód tarnowskie góry mogą także podejmować się reprezentowania klientów na wokandzie sądowej na podstawie przydzielonego im pełnomocnictwa.

Categories: Prawo

Comments are closed.